Riigikogus

PERE teeb koostööd kõikide tema väärtushinnanguid austavate ja toetavate poliitiliste jõududega. Kompromisside ja majandusliku kasu nimel põhiseisukohtadest ei taanduta.

PERE on ainus demokraatiline erakond Eesti Vabariigis. Riigikogu liikme kandidaatide nimekirjad koostatakse erakonna sisevalimiste tulemuste alusel.

PERE siseselt töötavad temaatilised Töögrupid:
1 – Euroopa Liidu asjad
2 – Haridus, teadus ja noored
3 – Keskkond
4 – Kultuur, keel ja identiteet
5 – Liikuvus ja taristu
6 – Maaelu ja metsandus
7 – Majandus ja töö
8 – Põhiseadus, õigus ja õiglus
9 – Rahvas, maa ja riik
10 – Regionaalareng ja kohalik omavalitsus
11 – Rahandus ja maksundus
12 – Revisjon ja kvaliteet
13 – Sise- ja Riigikaitse
14 – Sotsiaalkaitse ja tervishoid
15 – Välisasjad
16 – Julgeolekuasutuste järelevalve
17 – Tulevik ja tehnoloogia
18 – Suur Nõukoda – Toimub korra kuus viimasel laupäeval