PERE alustab tööd!

Poliitika ja valitsemine Eesti põlisrahva eelistuste alusel.

PERE hoiab fookust!

Eesti rahvas on Läänemere kallastel oma maad harinud ja kultuuri arendanud üle viie tuhande aasta. Seega eesti rahvas on põlisrahvas.

PERE hoiab fookust!
Eesti maa on Eesti põlisrahva – eestlaste omand. Eesti riik on pelgalt rahvusvahelise suhtluse subjekt, mis peab tagama avaliku korra, ning kohalik omavalitsus on pelgalt kohaliku elu korraldaja, kelle soorituse kvaliteet peab olema hea – vastama põlisrahva ootustele;
tagama maa ja rahva taastootmisvõime säilimise, kodanikkonnale eluliselt oluliste teenuste viivitamatu kättesaadavuse ka eriolukordades, hea hariduse, stabiilse majanduse, eneseteostuse võimaluse oma valitud elukutsel ning väärika vanaduspõlve.

Löö kaasa!

PERE eesmärkide saavutamiseks on teretulnud kõik panused.