Juhatus

21.09.2020 seisuga on PERE Üldkoosolek nimetanud Juhatuse:
Harry Raudvere (Esimees)
MPh Tiit Merenäkk

Kantsler kuulub Juhatuse koosseisu hääleõigusega.