Põliseestlaste Rahvaerakond

Eesti rahvas on Läänemere kallastel oma maad harinud ja kultuuri arendanud üle viie tuhande aasta. Enne meid ei ole teada et keegi teine oleks asustanud seda maad. Seega meie-eestlased oleme siin põlisrahvas.

Kuid sada aastat peale Eesti Vabariigi loomist, mitte ükski Eestis tegev erakond ei kanna riigi loonud Eesti Vabariigi põlisrahva huve välja.

Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade, on kutsutud ellu PÕLISEESTLASTE RAHVAERAKOND (PERE).

PERE on Eesti põlisrahvale – eestlastele tuginev Eesti rahvusest Eesti Vabariigi kodanikke koondav poliitiline ühendus.

PERE otseseks ja esmaseks ülesandeks on luua pikaajalise arengukavaga Eesti Vabariik ja tagada kodanike turvalisus ning väärikad elutingimused, mille põhialuseks on Eesti põlisrahva eelistused. Tuleb taastada Eesti Vabariigi suveräänsus ja anda nii Eesti Vabariigile, põlisrahvale ja kodanikkonnale tagasi need õigused mis on neilt usurpeeritud.

PERE hoiab fookust!

Eesti maa on Eesti põlisrahva – eestlaste omand. Eesti riik on pelgalt rahvusvahelise suhtluse subjekt ja eesti rahva maa haldur, kes peab tagama avaliku korra, õiglase õigusriigi toimivuse ja kodanike heaolu;
Kohalik omavalitsus on aga pelgalt kohaliku elu korraldav haldur;
kelle soorituse kvaliteet peab olema hea ning vastama põlisrahva ootustele, peab tagama maa ja rahva taastootmisvõime säilimise, keele ja kultuuri kestvuse läbi aegade ja kodanikkonnale eluliselt oluliste teenuste viivitamatu kättesaadavus ka eriolukordades, hea hariduse, stabiilse majanduse, eneseteostuse võimaluse oma valitud elukutsel ning väärika vanaduspõlve.