Löö kaasa!

“PERE hoiab fookust!”

Eesti rahvas on Läänemere kallastel oma maad harinud ja kultuuri arendanud alates jää taandumisest. Enne meid ei ole teada et keegi teine oleks asustanud seda maad.

PERE hoiab fookust!
Eesti maa on Eesti põlisrahva omand.
Eesti riik on pelgalt rahvusvahelise suhtluse subjekt ja avaliku halduse institutsioon ning kohalik omavalitsus on maa haldur, kelle soorituse kvaliteet peab olema hea ning vastama põlisrahva ootustele;
tagama maa ja rahva taastootmisvõime säilimise, kodanikkonnale eluliselt oluliste teenuste viivitamatu kättesaadavuse ka eriolukordades, hea hariduse, stabiilse majanduse, eneseteostuse võimaluse oma valitud elukutsel ning väärika vanaduspõlve.

Löö kaasa!

Pere eesmärkide saavutamiseks on teretulnud kõik panused!