Inimesed

PERE käsitleb avalikku haldust lihtsalt ühe teenuse pakkumisena, mille kvaliteet peab olema hea – peab vastama Kliendi ootustele!
Eesti Vabariigi Põhiseaduse ja alusdokumentide kohaselt on riigi esmaseks Kliendiks riigi loonud põlisrahvas – eestlased -, kes ainsana kannavad Eesti rahvust, keelt, kultuuri läbi aegade.

PERE ainsa erakonnana võimaldab liikmetel osaleda otseselt ja reaalajas poliitika kujundamisel ja teostamisel, kaasamisportaali PERE foorum kaudu. Ühtlasi on tagatud ka organisatsioonivälistele isikutele, võimalus et nende arvamus oleks kaasatud PERE poolt otsuste kujundamisel.

Poliitika kvaliteedi määravad erakondade värbamisotsused!
Ainsa Erakonnana Eestis PERE eeldab valimisnimekirjades kandideerivate isikute poolt isikliku poliitilise vastutuse lepingu sõlmimist, nõudega tagasi astuda ja hoiduda poliitikast 10.a jooksul korruptsiooni, võimu kuritarvitamise jne. juhtumi tuvastamise korral.

PERE värbamis- ja edutamispõhimõteteks on:

 • kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel
  võimaldada PERE eesmärke ja põhimõtteid toetavate ja järgivate kohalike elanike valimisliitudel ise kohaliku elu korraldada;
 • riigikogu liikmete nimetamisel
  oskused, teadmised, kogemused ja isikuomadused
  tööga kaasneva vastutuse välja kandmiseks;
 • valitsuse liikmete nimetamisel
  oskused, teadmised, kogemused ja isikuomadused
  institutsioonide tegevuse ohjamiseks tagamaks hea haldus.

PERE liikmeid ja valimisliite toetab Kantselei.
Kantsleri kurssi hoiab Juhatus.