Inimesed

PERE võimaldab liikmetel osaleda poliitika kujundamisel ja teostamisel, põhikirjast, programmist ja alusdokumentidest tulenevate piirangutega.

PERE käsitleb avalikku haldust lihtsalt ühe teenuse pakkumisena, mille kvaliteet peab olema hea – peab vastama Kliendi ootustele!

Eesti Vabariigi Põhiseaduse kontekstis on Kliendiks esmajärjekorras riigi loonud Eesti rahvas – põlisrahvas-eestlased -, kes kannab rahvust, keelt, kultuuri kogu Eesti territooriumil läbi aegade.

Samuti on riigi eesmärgiks tagada kodanike heaolu, avalik kord, õiglase õigusriigi toimimine, sotsiaalne, majanduslik ja poliitiline heaolu ja olla rahvusvahelise õiguse subjekt suhtluses teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

PERE värbamis ja edutamispõhimõteteks on:

  • kohaliku omavalitsuse volikogudes – võimaldada kohalike elanike enda poolt kohaliku elu korraldamist;
  • riigikogu liikmete nimetamisel – oskused, teadmised, kogemused ja võimekus tööga kaasneva vastutuse välja kandmiseks;
  • valitsuse liikmete nimetamisel – oskused, teadmised, kogemused ja võimekus institutsioonide tegevuse koordineerimiseks tagamaks hea haldus valitsusalas.

PERE liikmeid toetab Kantselei:

PERE Kantsleri tegevuse kurssi hoiab Juhatus: