PERE alustab tööd!

Poliitika ja valitsemine Eesti põlisrahva eelistuste alusel.

Erakond

Seisukohad

Inimesed

Põhikiri

“PERE hoiab fookust!”

Eesti rahvas on Läänemere kallastel oma maad harinud ja kultuuri arendanud üle viie tuhande aasta. Seega Eesti rahvas on põlisrahvas.

PERE hoiab fookust!
Eesti maa on Eesti põlisrahva-eestlaste omand. Eesti riik on pelgalt rahvusvahelise suhtluse subjekt, avaliku korra tagamise institutsioon, ning kohalik omavalitsus kohaliku elu haldur; kelle soorituse kvaliteet peab olema hea – peab vastama põlisrahva ootustele, tagama maa ja rahva taastootmisvõime säilimise läbi aegade ning kodanike turvalisuse ja heaolu.

Löö kaasa!

PERE eesmärkide saavutamiseks on teretulnud kõik panused.